Barometergesprek

Barometergesprek

Barometergesprek

Voor professionals die behoefte hebben aan meer inzicht en feedback op hun eigen ontwikkeling heeft Factor Negen het Barometergesprek ontwikkeld. Het Barometergesprek is een eenmalig en pragmatisch coachgesprek waarin de professionele status quo en ontwikkelingsmogelijkheden van de professional centraal staan. Het Barometergesprek helpt bij het verbreden en verfrissen van de blik op de eigen mogelijkheden, waardoor gerichter en meer doordacht keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de eigen (loopbaan)ontwikkeling.

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Barometergesprek

work with a smile.