Inzicht en advies

Inzicht en advies

Inzicht en advies

Als u wilt veranderen, hebt u inzicht nodig in de (on)mogelijkheden en wensen voor ontwikkeling. Factor Negen biedt een kort en krachtig onderzoek op individueel of teamniveau om dat inzicht te krijgen. Aan de hand van de uitkomsten schrijven wij een adviesrapport. Hierin geven we aanbevelingen op maat voor vervolgstappen, zoals een veranderprogramma of coaching. Op basis van ons advies kunt u besluiten of u doorgaat met het vervolgtraject.

Individueel

Teams

Middelen

Inzicht en advies

work with a smile.